Ruffas meriter

 

Mentalbeskrivning:

 

2008-10-12    Mentalbeskrivning     Linköping     Beskrivare: Leif Sundberg

 

Moment

Ruffa

Kommentar

1a. Kontakt
     - Hälsning

4

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

1b. Kontakt
     - Samarbete

4

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

1c. Kontakt
     - Hantering

4

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

2a. Lek 1
     - Leklust

4

Startar snabbt. Leker aktivt.

2b. Lek 1
     - Gripande

5

Griper direkt. Hugger föremålet i farten.

2c. Lek 1
     - Gripande och dragkamp

3

Griper drar emot men släpper och tar om alt. tuggar.

3a. Jakt
     - Förföljande

3

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

3

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

3b. Jakt
     - Gripande

3

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

4

Griper direkt. Släpper.

4. Aktivitet

3

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

5a. Avst.Lek
     - Intresse

2

Kontroll avbrott förekommer.

5b. Avst.Lek
     - Hot/agg

1

Visar inga hotbeteenden.

5c. Avst.Lek
     - Nyfikenhet

1

Går ej fram till figuranten.

5d. Avst.Lek
     - Leklust

1

Visar inget intresse.

5e. Avst.Lek
     - Samarbete

1

Visar inget intresse.

6a. Överraskn.
     - Rädsla

4

Flyr högst 5 meter.

6b. Överraskn.
     - Hot/agg

2

Visar enstaka hotbeteenden.

6c. Överraskn.
     - Nyfikenhet

2

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden.

6d. Överraskn.
     - Kvarstående rädsla

4

Båge eller tempoväxlingar vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

6e. Överraskn.
     - Kvarstående intresse

1

Visar inget intresse.

7a. Ljudkänsl.
     - Rädsla

4

Flyr högst 5 meter.

7b. Ljudkänsl.
     - Nyfikenhet

5

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. Ljudkänsl.
     - Kvarstående rädsla

2

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

7d. Ljudkänsl.
     - Kvarstående intresse

3

Stannar upp luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

8a. Spöken
     - Hot/agg

2

Visar enstaka hotbeteende.

8b. Spöken
     - Kontroll

3

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Långa avbrott.

8c. Spöken
     - Rädsla

2

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsregering.

8d. Spöken
     - Nyfikenhet

3

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.

8e. Spöken
     - Kontakt

4

Tar själv kontakt med figuranten.

9a. Lek2
     - Leklust

3

Startar långsamt. Blir aktiv. Leker.

9b. Lek2
     - Gripande

3

Griper tveksamt eller med framtänderna.

10. Skott

2

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.